Skip to main content

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi direktörü Prof. Dr Nurhan Yentürk tarafından kaleme alınan Sosyal Yardımlardan Güvenliğe Türkiye’nin Kamu Harcamaları  (2006-2017) kitabı yayınlandı. 2009 yılından itibaren çeşitli yıllarda İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin bünyesinde yer alan STK Eğitim ve Araştırma Birimi tarafından yayımlanan kamu harcamalarını izleme kılavuzlarının ve kılavuzlardan sonra kamuoyu ile paylaşılan güncelleme notlarının tümünün birikimi üzerine kaleme alınmış olan kitaba Bilgi Üniversite Yayınları üzerinden ulaşılabilir!