Skip to main content

Sosyal Kuluçka Merkezi doğrudan gençlik alanında çalışan ya da hedef kitlesi gençler olan STK’lar ve yurttaş girişimlerini destekleyebilmek için yeni dönem kuluçka çağrısını açtı.

Sosyal Kuluçka Merkezi İstanbul’da, gençlik alanında çalışan ya da hedef kitlesi gençler olan(genç işsizliği, engelli gençler, genç kadınlar, genç mülteciler, üniversiteli gençler gibi ortak keseninin gençlik olduğu) STK’lar ve yurttaş girişimlerininin yapısal süreçlerin desteklenmesi, dijitalleşme ve iletişim stratejilerinin desteklenmesi, genç gönüllülerle çalışma ve gençlerin katılımını arttırma konularında kurumsal gelişimlerine stratejik bir destek sağlamak amacıyla yeni bir “kapasite gelişimi” programına başlıyor.

Sınırlı sayıda sivil toplum kuruluşu ve yurttaş girişiminin destekleneceği bu programa İstanbul’da bulunan, en az 6 ay birlikte çalışan, daha önce Sosyal Kuluçka Merkezi’nin herhangi genel kapasite gelişimi programından yararlanmamış ve hak temelli çalışan kurumlar ve girişimler başvurabilir.
Ayrıntılar, başvuru süreci ve formu:
http://www.sosyalkulucka.bilgi.edu.tr