Skip to main content

Güney-Doğu Akdeniz ülkelerindeki gençlerin özgür, eşit ve aktif yurttaşlar olarak daha iyi koşullarda yaşamaları için gerekli olan toplumsal katılım alanlarında yaşadıkları sosyal dışlanma süreçlerini kapsamlı bir yaklaşım çerçevesinde incelemek hedefiyle Mart 2014 – Şubat 2017 tarihleri arasında sürdürülen bir AB 7. Çerçeve projesi olan Power- 2Youth araştırma projesi tamamlandı. Gençlerin sivil ve siyasal katılımları ile iş-gücü piyasasına katılımlarına odaklanılarak, bu katılım alanlarının makro, mezo ve mikro seviyelerde, niceliksel ve niteliksel yöntemler birbirini destekleyici şekilde bir arada kullanılarak incelendiği proje kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversite Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi’nin de dahil olduğu konsorsiyum ortakları tarafından yayınlanan tüm makalelere https://www.iai.it/en/pubblicazioni/lista/all/power2youth-papers adresi üzerinden; makro, mezo ve mikro düzeylerle ilgili yazılmış olan üç adet Türkiye raporuna sitemizin İngilizce Yayınlar bölümünden ulaşabilirsiniz.