2005 yılında kurulan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Gençlik Çalışmaları Birimi, gençleri eşit ve özerk yurttaşlar olarak ele alan, hak temelli ve ihtiyaç odaklı bir gençlik politikasının oluşturulmasını amaçlamakta, gençlerin bu süreçte aktif bir şekilde yer almalarını desteklemektedir.

Gençlik Çalışmaları Birimi Hakkında

Gençlik Çalışmaları Birimi:

Araştırma Programı

kapsamında gençler, gençlik politikası ve gençlik çalışmalarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmakta,

Ağ Kurma Programı

kapsamında gençlik çalışması alanındaki paydaşların birbirlerinden öğrenmelerini desteklemekte,

Modelleme Programı

ile gençlik çalışması alanında yenilikçi çalışmaları başlatmakta,

Savunuculuk Programı

ile demokratik gençlik politikalarının gelişmesine yönelik faaliyetleri hayata geçirmektedir.

2013 yılından beri araştırma çalışmalarına ağırlık vermiş olan birimin faaliyet raporlarına buradan ulaşabilirsiniz.